Workshop IMPLEMENTOS 1

WORKSHOP LOS IMPLEMENTOS EN PILATES 1 4-5 y 6 de julio del 2014 Bilbao Los Implementos son una parte esencial del método Pilates que asisten y facilitan los ejercicios o por el contrario suponen una mayor dificultad. Introducidos en el aprendizaje permiten adaptar la progresión de la mejora física a cada persona. Al mismo tiempo […]

Ver más

Curso Postura y espalda. Desviaciones y alineamiento, la mejora con el metodo pilates. Dic. 2013

Es muy frecuente encontrarnos con clientes con alguna desviación o desalineamiento en la columna. La mayoría de las veces es mejor saber lo que “no hay que hacer”, pero en otras ocasiones podemos ayudar a mejorar la postura aplicando criterios lógicos, científicos y kinesiológicos. De la mano del introductor del Método Pilates en España desde […]

Ver más

Pilates metodoaren oinarri originalak (2.zatia)

ERDIGUNE ENERGETIKOA: Joseph Pilatesek gorputzaren energia guneari”powerhouse” deitu zion. Gune hau gihar abdominalek, lunbarrek, eta aldaka eta ipurdialdeko giharrek osatzen dute. Bertan pilatzen da edozein ariketa egiteko behar dugun energia. Gune hau ariketa guztien oinarria da, bertatik hedatzen da mugimendua gorputz adarretara. ARRETA: Gorputza eta burua lotzeko ezinbestekoa da lantzen ari garen atalean arreta jartzea, […]

Ver más

2. ATALA: Pilates metodoaren oinarri originalak (1.zatia)

1945. urtean Return to Life Though Contrology liburua argitaratu arren, Pilates metodoaren oinarriak ez ziren urte batzuk geroagorarte aipatu. Pilates metodoaren filosofia originala bere bi liburuetan dago azaldurik, non metodoa ulertzerako orduan 3 multzo bereiztuetan ezberdindu eta jorratzen diren ausnarketak dituelarik aipagarri : Gorputzaren osasuna bere osotasunean Ongi izate eta osasunaren mantentze prozesu helburuetara ailegatzeko norbanakoaren konpromezua […]

Ver más